Investujte lépe s průměrným výnosem 5,6 % p.a.

investAukce vám umožní diverzifikovat investiční portfolio produktem, který je alternativou ke všem současným typům investic. Peníze můžete zhodnotit v horizontu 30 až 120 dnů.
Podívejte se na video

Jak funguje investování přes investAukce?

Nabízíme možnost financovat proti velkým společnostem. Poskytneme vám veškeré informace o daném obchodním případu a vy si sami určíte, zda a za jakých podmínek je pro vás investice zajímavá.

Zaregistrujete se
Pro nahlížení na aukce je potřeba, abyste nejprve prošli registrací a podepsali smlouvu. Vše můžete udělat online z pohodlí svého domova.
Soutěžíte v aukcích
Jako investor můžete procházet aukce a vybrat si, do kterých chcete investovat. V rámci aukce poté soupeříte s ostatními investory o to, kdo nabídne nejlepší podmínky financování.
Zajistíme převody
Jakmile vyhrajete v aukci, poukazujete peníze na náš účet, ze kterého je poukazujeme dále financované firmě. Po úhradě pohledávky odběratelem vám investovanou částku i se zhodnocením poukážeme zpět.
Zaregistrujte se

Výhody investování s námi

Investujete bezpečně
investAukce jsou platforma s nutností registrace, obchodují na ní pouze ověřené společnosti. Klienti postupující své faktury jsou dlohodobí dodavatelé, kteří prochází detailní a přísnou due diligence.
Dobrý výnos
Ať už jste investor z řad institucí či jednotlivců, zhodnoťte své prostředky investicí do aktiva, které bylo dosud dostupné pouze bankám nebo faktoringovým společnostem. Bez poplatků.
Víte, do čeho jdete
Všechny pohledávky nabízené k odkupu mají vlastní zdokladovanou historii a nezávislé hodnocení včetně platební morálky.
Krátkodobá investice
Investice na 30-120 dnů umožňují bez čekání rychlé a kvalitní zhodnocení prostředků. Bez nutnosti vázat prostředky na našich účtech.

Prověřeno časem, established 2013

investAukce jsou provozovatelem největší peer-to-peer faktoringové platformy ve střední Evropě. Naše platforma již od roku 2013 úspěšně spojuje investory a kredibilní podniky hledající řešení cash-flow. Jako investoři můžete pomoci stovkám mladých firem růst a realizovat u toho nadstandardní výnosy s predikovatelnou mírou rizika.

1
Klient dodá zboží či služby odběrateli proti faktuře.
5
Klient udržuje vztah s odběratelem a stará se, aby odběratel zaplatil včas.
2
investAukce nabídnou fakturu k profinancování skupině investorů.
6
Odběratel zaplatí dle smluvené délky splatnosti na faktuře (např. 90 dní).
3
Investor, který v aukci nabídne nejlepší podmínky financování, vyhrává.
7
Po přijetí platby od odběratele vracíme profinancovanou částku s úroky investorovi.
4
Po skončení aukce a podpisu smlouvy pošleme financování na účet klienta.
8
Klientovi zašleme prostředky ponížené o financování, úrok a poplatek investAukcím.

Co jsou investAukce?

investAukce jsou webovým rozhraním, na kterém skupina prověřených investorů odkupuje pohledávky před splatností. Tímto způsobem zhodnocuje své investice s ročním průměrným výnosem 5,6 % p.a.

Myšlenka investAukcí je podobná bankovnímu faktoringu, kde společnosti postupují pohledávky před splatností bance, aby zrychlily a vylepšily svoje cash flow. investAukce dělí tyto balíky pohledávek do menších obchodovatelných jednotek a nabízí tak investorům možnost investice do aktiva, které bylo dosud dostupné pouze bankám nebo faktoringovým společnostem. Pohledávky jsou za velkými korporacemi s prověřenou platební morálkou. Tím investAukce minimalizují investiční rizika.

Registrace
Radim Kočiřík EverWhere agency
spokojený klient

Kolik stojí investování na investAukcích

Nic. Narozdíl od jiných peer-to-peer platforem vám neúčtujeme žádné poplatky, takže vysoutěžený úrok se rovná vašemu zisku.

Jak probíhá registrace do systému?

Po vyplnění a odeslání registračního formuláře vás budeme do 24h kontaktovat ohledně doplnění informací k přístupu do platformy. investAukce jsou registrovaným subjektem ČNB s licencí na provádění platebních služeb. Jsme vázáni povinností znát původ prostředků našich investorů. Po získání nezbytných podkladů vám obratem zašleme přihlašovací údaje do webového rozhraní.

Jaké podklady jsou u aukcí k dispozici?

Pohledávky nabízené k odkupu mají vlastní zdokladovanou historii (smlouva, objednávka, předávací protokol, uznání závazku, faktura). Jako investor dostanete kompletní dokumentaci ke zhodnocení rizika u každé aukce, včetně finanční analýzy odběratele.

Jaká je délka jednotlivých investic?

Každá aukce je krátkodobou investicí na 30 až 120 dní. Krátkodobé investice na investAukcích umožňují rychlé a kvalitní zhodnocení prostředků bez povinné fixace kapitálu na dlouhé měsíce či roky.

Jak funguje bidování na aukce?

V rámci naší platformy se snažíme vytvořit pro investory přívětivé prostředí. Proto pro bidování v aukcích používáme automatický bidovací systém, abyste nemuseli být online po celou dobu trvání aukce. Zadáte do systému svou nejlepší nabídku a on vás udržuje ve vedení s nejvyšší možnou úrokovou mírou. Automatický bidovací systém se sám stará o přihazování proti nabídkám ostatních investorů s krokem 0,1 % až do limitu nejlepší nabídky.

Příklad:
Aukce začíná s maximálním úrokem 18,0 % p.a. Vyhodnotíte svou nejlepší nabídku na 3,5 % p.a., kterou zadáte do systému. Systém za vás vloží bid 18 % p.a. Následně přijde investor, který zadá svou nejlepší nabídku 5,0 % p.a. Automatický bidovací systém sám upraví vaši nabídku na 4,9 % p.a., čímž vás udrží ve vedení. Pokud některý z investorů překoná i vaši nejlepší nabídku, systém vám zašle emailem upozornění.

Proč jsou mé bidy ihned přehozeny?

V rámci naší platformy využíváme automatický bidovací systém, do kterého můžete zadat nejnižší úrokovou míru, za kterou jste ochotni danou fakturu financovat. V detailu aukce je označena jako „Vaše nejlepší nabídka“. Zadáte-li v aukci svou nejlepší nabídku, automatický bidovací systém za vás přehazuje nabídky ostatních investorů až do výše vaší nejlepší nabídky. Pokud jste tedy v aukci, ve které je nejlepší nabídka jiného investora nižší než vaše, váš bid je okamžitě přehozen.

Jaké podmínky musí splňovat odběratel?

Faktury obchodované na portále investAukce musí být za bonitním a velkým odběratelem. Ten je zde v pozici dlužníka a jeho bonita určuje bonitu pohledávky. Každého odběratele a fakturu posuzujeme individuálně. Základní kritéria hodnocení odběratele:

 • Rating minimálně B podle služby Lustrator ratingové společnosti Bisnode ČR, a.s.
 • Obrat minimálně 250 milionů Kč.
 • Průhledná vlastnická struktura.
 • Sídlo v rámci EU.
 • Nesmí mít délku splatnosti závazku delší než 120 dní.
 • Neplatí závazky déle než 15 dní po splatnosti.
 • Musí mít čistý insolvenční rejstřík.
 • Nesmí být předlužený – závazky nepřesahují aktiva.

Co se stane, pokud odběratel nezaplatí včas?

Prvních 60 dní po datu splatnosti komunikujeme s odběratelem ve spolupráci s klientem a snažíme se problém vyřešit. Po celou dobu prodlení dochází k úročení. Pokud v této době nedojde k úhradě, pak:

 1. Pokud je pohledávka pojištěná a odběratel 60 dnů po splatnosti nezaplatí, dohodneme se na přihlášení k pojistnému plnění.
 2. V případě, že pohledávka není pojištěná, dojde ke zpětvzetí dané pohledávky, tzv. regresnímu faktoringu. Financovanou částku budeme nárokovat po klientovi.

V případě nesrovnalostí máme připravené veškeré procesy tak, aby byla zachována maximální rychlost při ochraně investic našich investorů.

Proč některé aukce nejsou pojištěny?

Pojištění slouží jako jeden z prvků řízení rizik. U některých velkých společnosti jsme riziko úpadku, a tedy nesplacení faktury, vyhodnotili jako nulové. Proto u těchto společností možnost pojištění nevyužíváme.

Jsou informace o aukcích v bezpečí?

Víme, že naši klienti a investoři vkládají do systému citlivé informace, a proto dbáme na jejich maximální bezpečí. investAukce je bezpečné webové rozhraní zabezpečené bezpečnostním certifikátem. Veškeré podklady jsou uloženy na zabezpečených vzdálených uložištích. Informace o obchodních případech a financování jsou vázány smluvní mlčenlivostí.

Na jaký účet platí odběratel?

Odběratel vždy platí na sběrný účet investAukcí registrovaný u ČNB. Číslo sběrného účtu musí být vždy uvedeno na faktuře. Poté, co odběratel zaplatí fakturu na sběrný účet, investAukce prostředky do 24h vypořádají a poukáží.

Reklamační řád investAukcí

Reklamační řád společnosti si můžete přečíst zde.

Etický kodex investAukcí

Etický kodex společnosti si můžete přečíst zde.

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních udájů si můžete přečíst zde.

Nenašli jste odpověď na otázku, kterou jste hledali? Napište nám na info@investaukce.cz

Statistiky investování

investAukce jsou první středoevropskou P2P platformou, která reportuje statistické informace týkající se objemů, výnosů a úspěšnosti vymáhání podle mezinárodních standardů Peer-to-Peer Finance Association (P2PFA). Spojujeme malé a střední podniky poptávající pracovní kapitál s investory.

Celkové portfolio investAukcí je z více jak 80% financováno fyzickými osobami, historický vážený aritmetický průměr výnosu je 5,6 % p.a. Průměrná délka splatnosti pohledávek na platformě je 52 dní, průměrné prodlení splatnosti je 2,5 dne.

Celkem profinancováno od roku 2013
1 077 925 133 Kč
Průměrná úroková míra
5,6 % p.a.
Průměrná délka splatností faktur
52 dnů

Pomocí tlačítka „Zobrazit detailní statistiky“ můžete nahlédnout do vybraných statistik společnosti Platební instituce Roger a.s. Veškeré grafy jsme pro vás připravili v responzivní podobě. Po stisknutí barevného políčka označující vybraný prvek, si můžete daný prvek z grafu skrýt a soustředit se tak pouze na data, která jsou pro vás skutečně relevantní.

 1. Aritmetický průměr zhodnocení vložených prostředků – vyjadřuje průměrnou hodnotu vysoutěženého úroku za dané období, nebere v potaz nominální hodnoty jednotlivých aukcí za sledované období.
 2. Vážený průměr zhodnocení vložených prostředků– oproti aritmetickému průměru zohledňuje nominální hodnotu dané aukce. Platí tedy, že s rostoucí nominální hodnotou vybrané aukce roste vliv této aukce na celkový vážený průměr úroků za sledované období. Obecně lze říci, že s rostoucí nominální hodnotou aukce roste hodnota vysoutěženého úroku.

Celkový přehled aukcí - detail

Období Počet aukcí Profinancováno celkem za období Objem financování, který proběhl v pořádku Celkový objem problematických aukcí1 Podíl problematických aukcí na celkovém objemu financování Zkolektovaný objem prostředků z problematických aukcí3 Čistá ztráta vkladu2 Podíl ztráty vkladu na celkovém objemu financování
2014 149 74 013 149 Kč 74 013 149 Kč 0 Kč 0,00 % 0 Kč 0 Kč 0,00 %
2015 622 152 679 076 Kč 152 679 076 Kč 0 Kč 0,00 % 0 Kč 0 Kč 0,00 %
2016 1007 260 447 139 Kč 254 946 580 Kč 5 500 559 Kč 2,11 % 5 265 159 Kč 242 400 Kč 0,09 %
2017 2548 562 632 398 Kč 560 787 398 Kč 1 845 000 Kč 0,33% 1 779 195 Kč 65 805 Kč 0,01 %
 1. Problematické aukce - aukce se stává problematickou v případě:
  1. kdy subjekt vůči kterému je pohledávka vystavena projevuje platební nevůli, či neschopnost danou pohledávku uhradit,
  2. kdy je pohledávka právě 60 dní po své původní splatnosti stále neuhrazena,
  3. kdy subjekt vůči kterému je pohledávka vystavena zpochybňuje správnost pohledávky,
  4. kdy vzniká překážka úhrady obchodně právního charakteru.
 2. Čistá ztráta vkladu – se rovná nominální finanční ztrátě investora z investovaných prostředků.
 3. Zkolektovaný objem prostředků z problematických aukcí – objem prostředků, které se podařilo zkolektovat za účelem uspokojení nároků investorů, kteří investovali své prostředky do problematických aukcí (viz. Problematické aukce1).
 1. Aritmetický průměr zhodnocení vložených prostředků – vyjadřuje průměrnou hodnotu vysoutěženého úroku za dané období, nebere v potaz nominální hodnoty jednotlivých aukcí za sledované období.
 2. Vážený průměr zhodnocení vložených prostředků– oproti aritmetickému průměru zohledňuje nominální hodnotu dané aukce. Platí tedy, že s rostoucí nominální hodnotou vybrané aukce roste vliv této aukce na celkový vážený průměr úroků za sledované období. Obecně lze říci, že s rostoucí nominální hodnotou aukce roste hodnota vysoutěženého úroku.